PracujemyPracujemy Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00 +48 502 996 055
info@visomedia.pl
E-COMMERCE
Google Ads | SEO
STRONY WWW
Strony firmowe | Sklepy www
ANALITYKA RUCHU I SPRZEDAŻY
Google Analytics | SEO Tools
Zapytanie Ofertowe

Ogólne warunki współpracy

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień projektów graficznych, o ile indywidualnie nie ustalono inaczej.

 1. W cenie zamówienia zawarte jest wykonanie jednego lub więcej projektu graficznego.
 2. Do projektu graficznego można zgłosić maksymalnie 5 poprawek graficznych, które Zamawiający może wykorzystać w trakcie etapu projektowania oprawy graficznej.
 3. Poprawki nakładane są w przeciągu 2 dni roboczych od daty ich zgłoszenia.
 4. W przypadku braku zgłoszenia poprawek w przeciągu 3 dni roboczych od daty dostarczenia projektu, grafikę uznaje się za zaakceptowaną.
 5. Po akceptacji dostarczonej grafiki etap projektowania graficznego zostaje zamknięty i następuje etap programowania (o ile projekt tego wymaga).
 6. Rozliczenie za wykonanie usługi następuje na zasadzie płatności zadatkowej (50% wartości zamówienia przed wykonaniem i 50% po wykonaniu), bądź przedpłaty 100% wartości zamówienia przed realizacją.
 7. Przekazanie wykonanego dzieła Zamawiającemu następuje po jego akceptacji i zaksięgowaniu pełnej wartości zamówienia na rachunku bankowym Wykonawcy.
 8. Po przystąpieniu do realizacji wartość wpłaconej kwoty nie jest zwracana w przypadku odstąpienia od wykonania.
 9. Podstawą płatności jest faktura wystawiona przez Wykonawcę.
 10. Wykonawca zachowując prawo do wykonanego dzieła może je prezentować na wszelkich płaszczyznach, w szczególności w portfolio wykonanych prac.
 11. W cenie zamówienia nie zawiera się przekazanie edytowalnych graficznych plików roboczych. Ich koszt wynosi 30% ceny projektu graficznego.
 12. Przystępując do współpracy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.
 13. Na życzenie faktura wysyłana jest tradycyjną pocztą za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Leave a Reply